ZŠ a MŠ Brankovice

 

Povídání o projektu


Cílem projektu je zkvalitnit výuku na ZŠ a MŠ Brankovice zlepšením naplňování klíčových kompetencí žáků a jejich využití v praxi. Cíle bude dosaženo vytvořením lepších podmínek pro výuku, zavedením nových technologií do výuky a společnou prací žáků a učitelů na tvorbě nových produktů pro výuku. U žáků bude podpořen rozvoj technického a konstrukčního myšlení používáním nových technologií, ale i vytvořením podmínek pro řemeslné práce v dílně. K pochopení významu ekologie a nutnosti chránit přírodu ve svém okolí přispěje vybudování ekohřbitova, herbářů nebo vitrín se dřevem. Propojení nových technologií a vztahu k přírodě bude realizováno ve formě elektronické naučné stezky v okolí Brankovic.

Elektronická naučná stezka

EkoHřbitov

Moje Brankovice