Volný čas
 

Do-Re-Mi 2014

V neděli 6. 4. 2014 uspořádal kabinet hudební výchovy při ZŠ a MŠ v Brankovicích dětskou pěveckou soutěž. Celá akce proběhla v rámci projektu Evropské unie Vesnická škola, do kterého je brankovická škola zapojena. Díky tomuto projektu škola získala moderní pomůcky – tablety pro žáky, vybavení Apple TV a komponenty k robotické stavebnici. 
A jak probíhalo samotné soutěžní klání? S písněmi moderních interpretů vystoupilo celkem 18 soutěžících. Některá vystoupení byla vkusně doplněna tanečními kreacemi. Zazněla čeština, slovenština i angličtina. Zúčastnili se žáci od prvního po devátý ročník. Ani diváci však nemohli jen pasivně přihlížet, poněvadž na ně byla kladena největší odpovědnost. Každý divák obdržel jeden hlasovací lístek, který po skončení soutěže odevzdal tomu soutěžícímu, který se mu nejvíce líbil. A jaké bylo jejich rozhodnutí? Na 1. místě se umístil žák 4. ročníku Vilém Rybníkář s písní Holky z naší školky. Jako druhé v pořadí byly deváťačky Máša Mazuchová a Katka Kiliánová, které si pro své vystoupení vybraly anglickou píseň Dear Darlin. Třetí místo si vyzpívala šesťačka Adéla Mrázková se slovenským songem Na ceste. 
Velké poděkování patří nejen sponzorům, ale také panu Standovi Zhejbalovi, který se postaral o zvučení celého pořadu. Ten také na závěr zhodnotil jednotlivé výstupy z hlediska profesionálního zvukaře a jako odměnu pro nejlepší zpěváky nabídl možnost natočit si píseň v opravdovém nahrávacím studiu. Děkujeme také děvčatům z tanečního kroužku, která pod vedením paní učitelky Mazuchové pobavila diváky během přestávky. Neméně důležitá byla také úloha moderátorů. Této role se ochotně ujali bývalí žáci školy, dnes už studenti, slečna Ilona Vašáková a mladý muž Ladislav Knap. Děkujeme všem, kteří v neděli přišli. Určitě se skvěle pobavili a možná už se těší na další ročník soutěže DO – RE – MI. 

Tabata

Ve středu 30. 4. 2014 se v tělocvičně naší školy uskutečnila soutěž TABATA CHALLENGE 2014. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 soutěžících, kteří byli rozdělení do tří kategorií: 4. a 5. třída bez rozdílu pohlaví, dívky 6. až 9. třída a chlapci 6. až 9. třída. Na tyto odvážlivce čekala čtyřminutová výzva, během které se dvacetivteřinové intervaly cvičení (zátěže) střídaly s desetivteřinovými intervaly odpočinku. Cílem bylo vykonat v rámci osmi cvičebních intervalů co nejvíce cviků (přeskoky přes švihadlo, sed-leh, výpady, zvedání medicinbalu nad hlavu, přítahy na, kruzích s podepřenýma, angličáky, dřepy).

Soutěže se zúčastnili:

1.Jakub Novotný, IV.

2.Helena Moulisová, IV.

3.Alžběta Hrozová, IV.

4.Martin Majerčák, IV.

5.Roman Kvašný, V. A

6.Patrik Janovec, V. B vítěz kategorie 4. – 5. třída

7.Alena Doupovcová, VI.

8.Alžběta Vojtková, VI. vítězka kategorie dívky

9.Dominik Andert, VI.

10.Jan Hoždora, VI.

11.Filip Čech, VI.

12.Jindřich Zachrla, VIII.

13.Dominik Kubánek, VIII. vítěz kategorie hoši


Rozhodčí: Lenka Elznerová, Kateřina Růžičková

 

Do-Re-Mi 2017