Školství
 

Den otevřených dveří 2014

V neděli 16. března 2014 byl na naší škole den otevřených dveří.  Na přípravě se podíleli téměř všichni žáci i učitelé. Přestože astronomické jaro začalo až 21. března, návštěvníci se mohli při prohlídce školy jarně naladit. Program byl opravdu bohatý. K vidění bylo několik tanečních vystoupení, divadelní představení Kocour v botách, které zahráli žáci 5. B, a divadelní ztvárnění pohádky O Koblížkovi v podání malých předškoláků. Ten, kdo měl šikovné ruce, se mohl realizovat ve výtvarných dílnách. Drobné žákovské výrobky si mohli zájemci koupit na minijarmarku. A co návštěvníky čekalo dál?  Ukázky práce žáků, čajovna, procházka jarní přírodou, ochutnávka velikonočního cukroví a chuťovek. Součástí dne otevřených dveří byla také prezentace projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ. Návštěvníci si mohli prohlédnout novou učebnu Apple TV. Žáci předváděli roboty, které nejprve sestavili z robotické stavebnice a následně naprogramovali. Jarní koutek zaujal výrobky Technického kroužku. Nechyběla ani ukázka elektronické naučné stezky. Z bohaté nabídky si určitě vybral každý podle svého zájmu.

Kateřina Černá, Simona Vepřeková

Den dětí 2014

Už od loňského roku na naší škole probíhá projekt Vzdělávání na vesnické ZŠ. Informace, které jsme během jeho trvání získali, jsme použili při přípravě Dne dětí pro druhý stupeň.

Děti navštěvovaly stanoviště nazvaná podle témat z  projektu – Historie obce, Příroda, Škola, Podniky, Volný čas a sport. Více o historii obce se děti dozvěděly při hře Mluvící destičky a při skládání erbů Brankovic a okolních vesnic. Znalosti o rostlinách a živočiších z  našeho okolí si prověřily přiřazováním názvů ke správným obrázkům. Volný čas zastupovala stanoviště na střelnici, na hřišti a v  tělocvičně, kde si žáci zkusili svou přesnou mušku, odhad délky, objemu a váhy a schopnost spolupráce při opičí dráze poslepu. Historie a současnost školy byla námětem běhacího testu po škole.

Cestou mezi stanovišti děti mohly získat další bonusové body za razítka od místních podnikatelů. Myslíme si, že se nám i přes nepřízeň počasí, oslava Dne dětí vydařila. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a také se u toho pobavily.  


Deváťáci ZŠ Brankovice