Přírodní učebna

 
 

ZŠ a MŠ Brankovice se v květnu 2012 zapojila do Výzvy 9. revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Projekt na Přírodní učebnu byl kladně vyhodnocen a tím se naší škole podařilo získat finanční dotaci ve výši  69 997,- Kč z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Tato částka je určena na vybudování praktické přírodní učebny, situované za budovou školy. Její realizace se uskuteční do září 2013.

 

Cílem projektu je vytvořit zahradu v bezprostřední blízkosti školy, která bude využívána přímo při vyučovacích hodinách. Žáci se tak budou moci během celého roku seznamovat s mnoha různými druhy stromů, keřů, bylin i přírodními zákonitostmi v praxi. V zahradě budou vhodně rozmístěna krmítka pro ptáky, přírodně i uměle vytvořené úkryty pro drobné živočichy, žijící v tomto prostředí.  Bude tak možno pozorovat chování zvířat po všechna roční období. Žáci budou v rámci výuky zapojováni do průběžné údržby přírodní učebny. 

    Zahrada bude sloužit výuce na prvním i druhém stupni – v přírodovědných praktikách, přírodovědě, přírodopisu, tělesné a výtvarné výchově (střídání ročního období, pozorování živočichů, meteorologické pokusy, zdravý životní styl, určování a sběr bylin, zeleniny, ovoce atd.)


Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná ZŠ a MŠ Brankovice a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.