Podniky a instituce
 

V rámci projektu Podpora vzdělávání na vesnické ZŠ se žáci osmé a deváté třídy Základní školy a mateřské školy Brankovice vypravili na obecní úřad v Brankovicích. Žáci zde procházeli 30 šanonů, ve kterých jeden z  pamětníků pan Pilát pečlivě zpracoval mnoho informací o Brankovicích a které doplnil spoustou fotografií. Své vzpomínky roztřídil do složek týkající se zdejších podniků, spolků, budov, obyvatel, kulturního života a dalších zajímavostí. Žáci v nich vyhledávali informace o Brankovicích, ty zajímavější si fotili na školních tablety, aby je později mohli využit při tvorbě videopomůcky, popř. dalších činnostech v  rámci projektu.

Nejvíce se žáci bavili nad fotkami známých lidí „zamlada“. Byli překvapeni velkým počtem podniků a chovatelů zvířat, kteří se v Brankovicích dříve nacházeli, zaujaly je např. informace o rozlehlosti zemědělského družstva a všechny zmínky o historii školy.          Ladislav Nagy